เรียน​ปฏิบัติ​ 20​ ชั่วโมง​‼️ ทฤษฎี​ 10​ ชั่วโมง‼️       

กรมการขนส่งทางบก พร้อมสานสร้างผู้ที่ว่างงานเข้าสู่โครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” สอนขับรถบรรทุกและรถโดยสารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้เริ่มโครงการเพื่อรองรับปัญหาการว่างงานด้วยการเปิดสอนขับรถบรรทุกและรถโดยสารแกผู้ว่างงานฟรี พร้อมที่พักและอาหารไว้บริการ ผู้เรียนจบหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพใหม่ที่มั่นคงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน